Brain Gym® bestaat uit een reeks eenvoudige en leuke oefeningen. Zij helpen leerling of student zijn of haar leervaardigheden opnieuw in te schakelen of te verruimen.

Brain Gym® is gebaseerd op 3 uitgangspunten:

 • 1. Leren is een natuurlijke en leuke activiteit, waar we ons hele leven gebruik van maken.

 • 2. Leerblokkeringen ontstaan als we, door de stress en onzekerheid van nieuwe taken, niet meer bewegen.

 • 3. We zijn allemaal leergeblokkeerd in zoverre we geleerd hebben om niet te bewegen.

Brain Gym® is voor iedereen!
(kinderen, adolescenten, volwassenen, senioren, mensen met een handicap, …).
Je kan het individueel doen of in groep, rechtstaand of zittend, zonder materiaal en je hebt slechts enkele minuutjes nodig.

Als we bewegen, schakelen we onze drie dimensies in: de voor/achter dimensie, de boven/onder dimensie, de links/rechts dimensie. Als we niet adequaat bewegen verliezen deze dimensies hun natuurlijke integratie. Wanneer je dan geconfronteerd wordt met nieuwe situaties, heeft dit onbalans en toenemende moeilijkheden tot gevolg Brain Gym® biedt 26 eenvoudige bewegingen aan, die je bewust uitvoert volgens je noden. Ze activeren je competenties en helpen je moeiteloos te leren. Deze bewegingen verbeteren het geheugen, de concentratie, lees-, schrijf-, reken-, en organisatievaardigheden, coördinatie, sportprestaties en het algemeen gevoel van welzijn. De bewegingen worden opgedeeld in drie categorieën:

1. De VerlengingsoefeningenDe verlengingsoefeningen ontspannen de voor/achter lichaamsdimensie of de focus.

Mogelijke gevolgen van een onbalans in de focus, de voor/achter lichaamsdimensie:

  • Onderfocust of overfocust zijn, Onderfocus:

   • hyper- of hypoactief zijn

   • taalachterstand hebben

   • moeite met concentratie

   Overfocus:

   • niet in staat zijn te begrijpen

   • jezelf verliezen in een taak (workaholic)

   • het totaalbeeld verliezen, moeite met verbanden leggen

Gedragsmoeilijkheden
De noden van anderen voor die van jezelf stellen

2. De EnergieoefeningenDe energieoefeningen ontspannen en stabiliseren de boven/onder lichaamsdimensie of de centering.

Mogelijke gevolgen van een onbalans in de centering, de boven/onder lichaamsdimensie:

Emotioneel overbelast zijn,
Slecht kunnen organiseren (tijd, ruimte, voorwerpen, …),
Makkelijk afgeleid zijn verstrooid zijn,
In de war zijn,
Moeite met gevoelens ervaren of kunnen uitdrukken.

3. De MiddellijnoefeningenDe middellijnoefeningen stimuleren de links/rechts lichaamsdimensie of de lateraliteit.

Mogelijke gevolgen van een onbalans in de lateraliteit, de links/rechts lichaamsdimensie.

Vastzitten in proberen (te hard je best doen), moeite met het oversteken van de kinesthetische middellijn:

  • een slechte fysieke coördinatie

  • letteromkeringen (d/b of d/p of b/q)

  • moeilijkheden bij lezen, wiskunde en schrijven, communicatieproblemen, zich moeilijk uitdrukken, slecht luisteren

 

   

Brain Gym is een educatieve benadering.

gebaseerd op de observatie van ons functioneren, stelt ze eenvoudige en aangename bewegingen voor die ons welzijn goed doen.

All rights reserved © Brain Gym Belgium • 2007 - 2024 Rue de l'Escaille 4, 6210 Villers-Perwin | Tél. 0472 33 20 73 | braingymbelgium.info[a]gmail.com

© webdesign by Kabloonak Communications • 2016 - 2024

Ga naar boven