Een klein stukje uit het handboek dat hoorde bij de cursus georganiseerd door Brain Gym Belgium in 2016:

 

Brain Gym en Reflexen:

De motorische activiteit van de baby is afhankelijk van de primaire reflexen, automatische stereotype bewegingen die gecontroleerd worden door de hersenstam. 

Deze reflexen ontwikkelen zich in  verschillende fasen gedurende de zwangerschap en in de vroege kindertijd. Zij hebben als doel de hersenverbindingen wakker te maken, volgens een intern aangeboren programma.

Zich omdraaien, kruipen op de buik, gaan zitten, kruipen op handen en knieën, recht staan, zijn alle cruciale stadia van de motorische en cognitieve ontwikkeling. 

Normaalgezien verschijnen die reflexen, ze evolueren en worden geïntegreerd in het zenuwstelsel, niet meer zichtbaar, wel present. Vervolgens maken ze dan geleidelijk plaats voor een globaal model van vloeiende, gekozen en bewuste bewegingen. 

De prikkels die voortkomen uit onze zintuigen: evenwicht, tastzin, proprioceptie en kinesthesie, zorgen ervoor dat dit aangeboren programma vlot verloopt. 

Echter, een tekort aan stimulatie, shocks en/of fysieke en/of emotionele trauma's kunnen het correcte verloop van dit programma verstoren, of van achter de schermen, archaïsche patronen weer te voorschijn laten komen, maar die niet meer geschikt of adequaat zijn.  

 

Brain Gym is een aanpak die de persoon benadert als een geheel.

De Brain Gym bewegingen zijn gebaseerd op de bewegingsontwikkeling van de prille kindertijd, een tijd waarin wij op natuurlijke wijze onze zintuigelijke kanalen leren coördineren via aangeboren motorische patronen. 

Brain Gym is zodoende, zonder het zo duidelijk te zeggen, gebaseerd op de primaire reflexen en beïnvloedt ze. 

Maar bij Edu-K/Brain Gym gaan we de reflexen niet gaan analyseren, klasseren, opdelen.

Bovendien, buiten het opdelen van de bewegingen in de dimensies, gaan we er steeds vanuit dat elke beweging een impact heeft op het geheel...

Brain Gym benadert het zenuwstelsel als een geheel en helpt het om het tot rust te komen, te rijpen, te verdichten, vloeiender te functioneren. 

 

De vijf stappen van Brain Gym, 

  • eigen aan de hele Educatieve Kinesiologie,
  • stimuleren het evenwicht, de proprioceptie en de kinesthesie,
  • volgens een gelijkaardig patroon,
  • eigen aan dat van de ontwikkeling van het body-mind systeem :

 

1. Ik doe de PACE om mijn eigen ritme te respecteren;

2. Ik stel mij een doel om mij bewust een duidelijke richting te geven;

3. Ik neem de tijd om te observeren zodat ik mijn vaardigheden aanscherp om gewaar te worden, te voelen en te denken;

4. Ik doe de Brain Gym bewegingen om mijn evenwicht en de natuurlijke samenwerking van mijn drie dimensies te activeren;

5. Ik observeer opnieuw en merk hoe het globale netwerk van het zenuwstelsel de overdracht van mijn vaardigheden en mijn leerprocessen ondersteunt.

Deze vijf stappen laten toe de persoon te ontmoeten waar hij is, hem te begeleiden zonder etikettering en zonder oordeel, in zijn geheel.

Zoals een pasgeborene...

 

Brain Gym is een educatieve benadering.

gebaseerd op de observatie van ons functioneren, stelt ze eenvoudige en aangename bewegingen voor die ons welzijn goed doen.

All rights reserved © Brain Gym Belgium • 2007 - 2024 Rue de l'Escaille 4, 6210 Villers-Perwin | Tél. 0472 33 20 73 | braingymbelgium.info[a]gmail.com

© webdesign by Kabloonak Communications • 2016 - 2024

Ga naar boven