Elke begeleider en elke instructeur heeft de hieronder beschreven ethische code ondertekend. 

 De Ethische Code voor begeleiders in Brain Gym en Edu-K:

 • Gebruik maken van een educatief model, dat de aangeboren intelligentie van elk individu tot haar recht laat komen en leerprocessen ont-wikkelt door natuurlijke bewegingservaringen.
 • Met studenten, klanten en collega's op een respectvolle manier communiceren.
 • De vertrouwelijkheid respecteren: uitgezonderd in het geval van kindermishandeling, mogelijke zelfmoord of de onthulling dat iemand een ander bedreigt.
 • Zich richten op het proces i.p.v. op eindresultaten. Zich focussen op de talenten en het potentieel van de lerende / student, door eventuele moeilijkheden te gebruiken als springplank naar groei en leren.
 • Opbouwende interacties mogelijk maken door gebruik te maken van een observatiemodel, zonder de klant / student op te zadelen met raadgevingen of verwijten.
 • Geen etiketten op zijn klanten plakken, evenmin een medische diagnose stellen, voorschriften of behandelingen voorschrijven, van welke aard ook.
 • De keuzes en verantwoordelijkheden van zijn klanten en studenten respecteren.
 • Bij elke interactie - ook aanraking - iemands integriteit respecteren, door de handhaving van strikte professionele grenzen en iemands vertrouwen niet te beschamen door ongepaste intimiteiten.
 • De rechten en de gelijkheid tussen elk individu respecteren, ongeacht geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging, politieke voorkeur of opvoeding.
 • De gedachten en gewaarwordingen bij wat we observeren, voelen of horen respecteren, terwijl we ook de informatie verkregen door de spierverificatie in acht nemen. Aanvaarden dat de spierverificatie informatie verschaft die kan helpen bij het maken van keuzes, maar dat deze niet in de plaats komt van voelen en denken!
 • Integer en financieel correct handelen in elk gebied van zijn / haar beroep.
 • Elke mentale, emotionele of fysieke verbetering erkennen en aanmoedigen als een verdienste van de lerende, klant of cursist.

Elke begeleider en elke instructeur heeft de hieronder beschreven ethische code ondertekend. 

Brain Gym is een educatieve benadering.

gebaseerd op de observatie van ons functioneren, stelt ze eenvoudige en aangename bewegingen voor die ons welzijn goed doen.

All rights reserved © Brain Gym Belgium • 2007 - 2024 Rue de l'Escaille 4, 6210 Villers-Perwin | Tél. 0472 33 20 73 | braingymbelgium.info[a]gmail.com

© webdesign by Kabloonak Communications • 2016 - 2024

Ga naar boven